Etgroet

hoeve Noord-West met restant van de zandvaart (de lichte lijn die naar rechts loopt)

Het verdwenen pad.

Op ’t Hyl√≥-er Ryskaartje uit 1704 is een weggetje te zien dat vanaf Cranenbroeck naar het buurtschap Evis loopt. Het komt onder meer

't Hylo-er Ryskaartje

langs het buurtschap Etgroet.

Op de kaart van Dou van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende sluizen uit 1683 is de weg eveneens aangegeven. Daar heeft het de naam Baeffies Polder Dyckie. Het dijkje kon de achterliggende boerderijen van de Westerzij beschermen tegen hoge waterstanden van de Egmondermeer. Op de Militaire topografische kaart van 1849 is het voetpad nog aanwezig. Is hier nu nog wat van terug te vinden?

Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen

 

Boerderijen Etgroet aan de Zandvaart, 1671

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien vanaf de Westerweg: hier eindigde de Zandvaart. Op de achtergrond voormalig Etgroet.

Etgroet volgens Zoutman, klik voor vergroting.

Op de kaart van Heijmenbergh uit 1671 met de Zandvaart staan twee boerderijen Etgroet afgebeeld. Daar staan tegenwoordig twee stolpen, nu met de naam Noord-West op het hek, net over het spoor achter de huidige kwekerij Meijer aan de Westerweg. De naam Noord-West staat ook al op de top. kaart van 1892. Ooit lag deze plek aan een Zandvaart die helemaal doorliep tot de Westerweg bij de huidige Kuillaan. Het Ryskaartje suggereert dat het hele buurtschap Etgroet heette, misschien meer dus dan die twee boerderijen. Op de kaart van Zoutman uit 1665 staat de hele Westerzij, van Kranebroek tot Heiloo inderdaad als Etgroet aangegeven.

 

Er waren destijds meer Zandvaarten, ook iets ten noorden van Cranebroeck liep er een. Het geeft wel aan hoe groot het economisch belang van de zanderij was in die tijd.

Het pad over het Baafjesdijkje is niet meer toegankelijk, maar is gedeeltelijk nog in gebruik als toegangsweg tot het land van de boeren. Misschien kan hier ooit nog eens het Etgroet wandelpad komen… De huidige situatie vanaf werkschuur het Stet ziet er zo uit, de oude dijk lag links van de sloot:

voormalige ringsloot met Baafjespolderdijkje gezien richting Alkmaar. Links de Baafjespolder, rechts de strandwal.

 

Wat betekent Etgroet? Het is Westfries en heeft te maken met aangroeien, van land (groede) of van gras. Duidelijk is dat het om een plek met veel goed gras gaat.

uit de Schager Courant, 1913.