Bronnen

Kaarten

Historisch kaartmateriaal heb ik gevonden op de inmiddels opgeheven site WatWasWaar, in diverse beeldbanken, en in o.m. de Openbare Bibliotheek Alkmaar.

Anoniem, 1704. ’t Hyló-er Ryskaartje. Alwaar in aangewesen werd een nette afbeelding der naaste-wége tussche de Stad Alkmaar ende Dorpen van Egmond op den Hoeff, Egmond op Zee en Egmond Binnen ende Buurt by ’t Capel alsméde Dussel-dorp alwaar de Limmer-Schuyte leggen, als ook Hyló met St. Willebrords Putt.
Blaeu, Willem
. ca. 1635. Hollandiae pars septentrionalis, vulgo Westvriesland en ’t Noorder quartier. Schaal van 2000 Rijnlandse Roeden. Vervaardigd door Willem & Jan Blaeu.
Dou, Johannes, Coenraet Decker & Abraham Deur, 1683. ’t Hoogh-Heemraetschap van de  Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant.
Heijmenbergh, J., 1671.
Kaart met de verschillende diepte van de Zandvaart tussen de Egmondermeer, de Houtvaart, boerderijen van de Etgroet, Baafjespolderdijkje, en de Westerweg tussen Egmond en Heiloo (manuscript). Waterlands Archief.
Metius, Adriaan Anthonoisz.
, 1573. Plan tot het uitleggen van de stad in de Voormeer met de nieuwe fortificaties. In: Th. P.H. Wortel,1990,  Adriaen Anthonisz., de vestingbouwer. Tevens de vesting Alkmaar anno 1573.
Topografische en Militaire Kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden, 1:50.000, 1856-59, blad 16 en 22
Topografische kaart 1:25.000, 1906, blad Bergen No 261.
Topografische en Militaire Kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden, 1:50.000, 1864. Heruitgave 2008, red. Marcel Kuiper. De 12 Provinciën, Landsmeer, 447 pp.
Topografische dubbelatlas Noord-Holland, schaal 1:50.000, 1957-2007. De 12 Provinciën, Landsmeer, 118 pp.
Vries, D. de, 1761.  Kaart van de Plantagie van ’t huis Nyenburg met zijn bossen, laanen, weegen en gedeelte der landerijen; manuscript in kleur. Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de familie Van Foreest.
Zoutman, Jan Dirksz, 1642. Caarte vande Egmondermeer Also de zelve bedijkt is An.o 1555 ende gemeten door Gerrit Dirksz. Langedijk Anno 1574.
Zoutman, Jan Dirksz, 1665. Kaarte van het Graafschap Egmont de heerlijkheijt van Wimmenum alsmede van Heylo. Schaal van 200 Hondsbosser Roeden. Regionaal Archief Alkmaar

Literatuur

Bakker, V., 2010. Drie historische onderwerpen in Heiloo-Noord. Heylooer Cronyck, december 2010(4), 18-21.
Berg, van den, W.J.,
1985. Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden. Bolwerk, Utrecht.
Bitter, P., N. de Jong-Lambregts en C. Roozendaal
, 2009. Alkmaar op de kaart gezet. Gemeente Alkmaar en Regionaal Archief Alkmaar.
Bootsma, N.W.
, 1994. Over de kalkovens aan de Kalkovensweg. Brief en notitie in dossier C. Neef, 1991.
Bronner, C.
, 2009. Schelpkalkovens van Egmond. Museum van Egmond, Egmond.
Busken Huet, G. en J.S. van Veen
, 1899. Verslag van de Onderzoeken naar Archivalia te Parijs, belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld. Martinus Nijhoff, den Haag, 144 pp. met index.
Druijven, C.N.,
2001. Straten en wegen in Limmen en hun naamkundige betekenis. Druijven, Limmen.
Kouwenberg, L.J.N
, 2000. Verdwenen grachten in Alkmaar. Pirola, Schoorl.
Lannoy, Kathinka en Bob Denneboom
, 1969. Derper- Hoever- Binder. Over Geschiedenis & Volksleven van de Drie Egmonden. Kruseman, ’s Gravenhage.
Neef, C
. 1991. Kalkovens in Alkmaar en omgeving. Regionaal Archief Alkmaar.
Oostendorp, H.,
1994. Heiloo door de jaren heen. De Uitkijkpost, Heiloo.
Oostendorp, H.
, 2003. Het Straatnamenboek van Heiloo. De Uitkijkpost, Heiloo.
Streefkerk, C. e.a., red., 1995. Heiloo voor en na Willibrord. Opstellen over de geschiedenis van Heiloo. Gemeente Heiloo.
Vennik – Gelderblom, R., 1975. Schetsen uit het verleden van Heiloo. S.V. de Foresters.
Vis, G.N.M, 1996. Van ‘vulliscuyl’ tot huisvuilcentrale: vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden. Verloren, b.v., Hilversum.

Foto’s
Sommige oude foto’s zijn afkomstig uit de beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar.
De recente foto’s: © Herman Hillebrand.

Links

Heiloo
Historische Vereniging Oud Heiloo
lokale historische vereniging
Speurtocht door Oud Heiloo
enthousiaste Canadees van Nederlandse afkomst verzamelt ansichtkaarten
Baduhenna
De Stichting Regionale Archeologie Baduhenna – kort Baduhenna – behartigt de belangen van de vrije tijd archeologie in Heiloo en omstreken.
Ter Coulster
Het grootste particuliere landgoed boven het IJ, met theekoepel en ijskelder.

Noord Kennemerland
Stichting Historisch Egmond
historische vereniging met eigen museum en veel documentatie
Stichting Oud Limmen
lokale historische vereniging
Historische Vereniging Oud Akersloot
lokale historische vereniging
Monnikenpad
schitterende wandeling door de Egmondermeer rond de Abdij
Regionaal Archief Alkmaar
oude stukken kunnen hier worden ingezien
Stichting Werkgroep Oud-Castricum
lokale historische vereniging
Historische Vereniging Alkmaar
lokale historische vereniging

Verder weg
Beeldbank Noord-Holland
digitale beeldencollectie uit de gehele provincie
Noord-Hollands Archief
het rijksarchief in de provincie Noord-Holland
De kalkovens van Huizen NH
bij de voormalige kalkovens is nu een restaurant gevestigd. Met de historie.
Waterlands Archief
met o.m. archief Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
De familie Herlaar / Harlaar

geschiedenis van o.m. Loef van Harrelaer, kastelein (kasteelheer) in Egmond

Landelijk
WatWasWaar: historische informatie over elke plek in Nederland
heel veel kaartenmateriaal
Nederlandse Middeleeuwse kastelen
met o.m. een vermelding van Cranenbroek
Kalkoven – Wikipedia
wat is een kalkoven en hoe werkt het?