Stet

In deze streek met strandwallen en lagere polders waren alleen waterwegen mogelijk in de lagere delen. Vervoer van mens, dier en wat al niet meer was dus vaak gedeeltelijk over land, en gedeeltelijk over water. De plekken waar de overstap / het overladen plaats vond, noemt men een stet, een al dan niet verstevigde wal, soms een heel haventje. Deze stetten vind je in heel Noord Kennemerland langs de duinrij en de strandwallen.

De toegang van Het Stet in de Westerzij

De toegang van Het Stet in de Westerzij

De naam Stet kwam op twee plekken voor in Heiloo.
– Stetlaan met boerderij Het Stet aan de Westerzij bij het eind van de Kraaienlaan, en
– Het Stet aan het eind van de Warmoezierslaan in de Oosterzij.

Ligging van het stet bij IJpestein

Ligging van het stet bij IJpestein

Het stet bij de Kraaienlaan zou in het verlengde van deze laan aan de Oude Vaart hebben gelegen. Het is echter de vraag of hier wel een stet is geweest, op geen enkele kaart is er iets van terug te vinden. De Oude Vaart is al heel lang in onbruik als vaarroute.

egelenburg

Het stet (tussen de letters n en b!) op de kaart van Blaeu

Het stet aan de Warmoezierslaan is tot de aanleg van de wijk IJpestein aanwezig gebleven, en terug te vinden op de meeste kaarten. Waarvoor werd dit stet gebruikt? Het lag aan het eind van een lange route vanuit Egmond Binnen via de Vennewatersweg en de Krommelaan naar een huis aan het einde van de Warmoezierslaan.
De scheepvaart ging van hier via een Buervaart naar het Die, en vandaar verder. De naam Buervaart duidt op een naamloos water van lokaal belang
Was hier sprake van personenvervoer, of andere belangrijke zaken? Waarschijnlijk niet, want de routes vanuit Egmond naar bijv. Amsterdam lopen via de stetten in Limmen. Het is goed mogelijk dat dit stet voornamelijk werd gebruikt voor zandtransport. Veel akkertjes langs de Krommelaan en omgeving zijn afgezand, wat een lucratieve aangelegenheid was.
Het stet is helaas bij de aanleg van de wijk IJpestein volledig verwijderd, restanten van de Buervaart zijn te zien in de waterpartijen. Met iets meer visie had dit kleine historische element toch in het plan voor de nieuwe wijk verwerkt kunnen worden!